Flying model RC planes in Belgium - rules and regulations.

Moderator: Sprezlaus

Post Reply
John
Posts: 2
Joined: Sun Dec 03, 2017 5:16 pm
Location:
RC interests:

Flying model RC planes in Belgium - rules and regulations.

Post by John » Sun Dec 03, 2017 5:39 pm

Hello,
Thank you for accepting me as a new member.
I live in Germany and I will be in Belgium every now and then. I am thinking to take my FPV-Plane and Helicopter with me and I have a lot of quetions regarding this. Here in Germany we have a few regulations and new "Drohnen-Verordnung", but we stil have enough freedom for flying RC planes. For example, I have a 3 kg fixed wing rc plane with electric motor equiped with a camera and I can legaly fly outside a RC airfield up to several hundret meters (762 m in my area) as long as it is not near houses or near an airport and as long as i have visual contact to the plane. Of course there are some more rules and airspaces to consider - what I want to say is that the situation for model pilots is good here. Since this year the model pilots need a "Kenntnisnachweis" for planes >2kg but it costs only 26 Euros.
As mentioned before I would like to take my planes with me to Belgium. For example my small helicopter (200 g) and my small electric FPV-plane (900 g). FPV I fly mostly with monitor. I use 2.4 GHz or 35 MHz for RC and 5.8 GHz 25 mW for Video tx.

I checked a few belgian websites regarding regulations and I am a bit surprised. It seems that the regulations in Belgium are more strict than in Germany. Is it correct, that you are not allowed to fly model planes and copters outside RC airfields or outside your own ground? You are not allowed to fly above 200 m (?) and you need some expensive certificates for bigger planes?
I found two rc airfields close to Geraardsbergen but no contact for them, only the adresses. Should I just go there and hope that I will meet someone there? Am I allowed to fly on a rc airfield if no rc field member / flight controller is present?

What would you recommend for me and my 900 gramms electrical FPV plane?

Sorry for writing in english, i don't speak dutch.

Greetings from Bavaria.
John

User avatar
ReneDL
Site Admin
Posts: 6216
Joined: Wed Nov 28, 2007 7:53 pm
Location: 9910 Ursel
RC interests:

Vertaling naar het Nederlands voor onze forumleden

Post by ReneDL » Mon Dec 04, 2017 11:08 am

Vertaling
Postnummer: # 1 Vragen over vliegende model RC-vliegtuigen in België - regels en voorschriften.
Hallo,
Bedankt dat je me als nieuw lid hebt geaccepteerd.
Ik woon in Duitsland en zal zo nu en dan in België zijn. Ik denk eraan om mijn FPV-vliegtuig en helikopter mee te nemen en ik heb hier veel vragen over.
Hier in Duitsland hebben we een paar regels en nieuwe "Drohnen-Verordnung", maar we hebben nog steeds voldoende vrijheid om RC-vliegtuigen te besturen. Ik heb bijvoorbeeld een vast vleugel-vliegtuig van 3 kg met een elektromotor uitgerust met een camera en ik kan legaal buiten een RC-vliegveld vliegen tot meerdere honderden meters (762 m in mijn gebied) zolang het niet in de buurt van huizen of in de buurt van een luchthaven is en zolang ik visueel contact heb met het vliegtuig.
Natuurlijk zijn er nog meer regels en luchtruimtes om rekening mee te houden, wat ik wil zeggen is dat de situatie voor modelpiloten hier goed is. Sinds dit jaar hebben de modelpiloten een "Kenntnisnachweis" vliegherkenning nodig voor vliegtuigen boven de 2kg, maar deze kost slechts 26 euro.
Zoals eerder vermeld zou ik graag mijn vliegtuigen meenemen naar België. Bijvoorbeeld mijn kleine helikopter (200 g) en mijn kleine elektrische FPV-vliegtuig (900 g). FPV vlieg ik meestal met een monitor, ik gebruik 2,4 GHz of 35 MHz voor RC en 5,8 GHz 25 mW voor de Video TX.
Ik heb een paar Belgische websites gecontroleerd op het gebied van regelgeving en ik ben een beetje verrast. Het lijkt erop dat de regels in België strenger zijn dan in Duitsland. Klopt het dat je geen modelvliegtuigen en -copters buiten RC-vliegvelden of buiten je eigen terrein mag vliegen? Je mag niet boven de 200 m vliegen (?) En je hebt dure certificaten nodig voor grotere vliegtuigen?
Ik vond twee rc-vliegvelden dichtbij Geraardsbergen maar geen mail of telefooncontact voor deze, alleen de adressen. Moet ik daar gewoon heen gaan en hopen dat ik daar iemand zal ontmoeten?
Mag ik op een rc-vliegveld vliegen als er geen verantwoordelijke of vluchtcontroller aanwezig is?
Wat zou u aanbevelen voor mij en mijn 900 gram elektrisch FPV-vliegtuig?
Sorry voor het schrijven in het Engels, ik spreek geen Nederlands.
Groeten uit Beieren.
John
Groetjes ReneDL

Uit je fouten kan je leren <<Hoe sneller je ze maakt hoe meer tijd je hebt om ze te herstellen >>

User avatar
ReneDL
Site Admin
Posts: 6216
Joined: Wed Nov 28, 2007 7:53 pm
Location: 9910 Ursel
RC interests:

Re: Flying model RC planes in Belgium - rules and regulation

Post by ReneDL » Mon Dec 04, 2017 12:16 pm

Dear John :text-welcomewave: on the forum, we will try to help where we can. :smile:
As you can see, the legislation in Belgium is indeed a lot stricter than in Germany ..... unfortunately enough . :(
Flying outside recognized flight locations or personal land (so-called wild flying) is indeed prohibited here, just like flying in built-up areas or above people and public locations.
Flying with aircraft heavier than 1kg is only permitted at authorized flight locations and is limited in height and distance, and these are then divided into categories for which you should or should not have a pilot's license.
Flying with aircraft smaller than 1kg is normally allowed inside a hall or on a private property or on a site with permission from the owner and this with a height limitation of max. 10m.
I do not know those clubs in Geraardsbergen, but if you know them you can ask local residents to know when and at what times they fly there and then to take personal contact with those responsibles.
This way you can take note of their internal regulations and find out what is allowed and .... not allowed.
Hopefully you can do something with this, and iff there are forum members with comments or improvements let it know for sure. :wink:

Vertaling
Beste John :text-welcomewave: op het forum, we zullen proberen te helpen waar we kunnen. :smile:
Zo te zien is de wetgeving in België inderdaad een heeeeeel stuk strenger dan in Duitsland ..... spijtig genoeg :( .
Vliegen buiten erkende vlieglocaties of persoonlijke grond (het zogenaamde wildvliegen) is hier inderdaad verboden net zoals het vliegen in bebouwde omgeving of boven personen en openbare instanties.
Vliegen met toestellen zwaarder dan 1kg mag enkel op erkende vlieglocaties en is beperkt in hoogte en afstand, en deze zijn dan nog ingedeeld in categorieën waarvoor je wel of niet een vliegbrevet moet hebben.
Vliegen met toestellen kleiner dan 1kg is normaal toegestaan binnen in een zaal of op een eigen terrein of op een terrein met toestemming van de eigenaar en dit met een hoogtebeperking van max. 10m.
Die clubs in Geraardsbergen ken ik niet maar indien je ze weet zijn kan je eens inlichtingen vragen aan buurtbewoners om te weten wanneer en op welke tijdstippen ze daar vliegen om dan eens persoonlijk contact met het bestuur op te nemen.
Zo kan je kennis nemen van hun huishoudelijk reglement en te weten komen wat daar moet en mag en .... niet toegelaten is.
Hopelijk heb je hier wat aan, en zijn er forumleden met opmerkingen of verbeteringen laat het zeker weten. :wink:
Groetjes ReneDL

Uit je fouten kan je leren <<Hoe sneller je ze maakt hoe meer tijd je hebt om ze te herstellen >>

John
Posts: 2
Joined: Sun Dec 03, 2017 5:16 pm
Location:
RC interests:

Re: Flying model RC planes in Belgium - rules and regulation

Post by John » Mon Dec 04, 2017 5:03 pm

Hello Rene,
danke well for the translation and thank you for the answer.
I love wild flying. What a pitty that it is not allowed in belgium. I was hoping that the prohibition refered only to multicopters / drones and not to fixed wing planes but no... :(
So I will leave my planes at home and I will only take my mini-helicopter with me.
I doubt that I will find anyone at the RC airfields in winter, but I will try nevertheless.

Greetings
John

User avatar
ReneDL
Site Admin
Posts: 6216
Joined: Wed Nov 28, 2007 7:53 pm
Location: 9910 Ursel
RC interests:

Re: Flying model RC planes in Belgium - rules and regulation

Post by ReneDL » Thu Dec 07, 2017 10:30 am

Dear John real RC pilots fly here in Belgium in the winter too :handgestures-thumbsup: , they are not afraid of snow or freezing cold :naughty: and ..... the clubs will be open, a bit less long because it is dark early .... i think. :smile:

Beste John echte RC piloten vliegen hier in België ook in de winter hoor :handgestures-thumbsup: , die laten zich niet afschrikken door sneeuw of vrieskou :naughty: en ..... de clubs zullen wel open zijn, iets minder lang want het is vroeg donker hee....denk ik. :smile:
Groetjes ReneDL

Uit je fouten kan je leren <<Hoe sneller je ze maakt hoe meer tijd je hebt om ze te herstellen >>

Post Reply

Return to “Algemeen”